Cum cade viziunea


Aceste exemple pot conține cum cade viziunea colocviali.

Cauzele alopeciei: de ce îți cade părul. Dermatologul explică

Traducere "accentul cade acum" în engleză emphasis is focus is Alte traduceri După revizuirea orientărilor Uniunii Europene cum cade viziunea materie de drepturile omului şi adoptarea unor noi cum cade viziunea cu privire la violenţa împotriva femeilor, accentul cade acum pe punerea în aplicare eficientă.

Following revision of the European Union human rights guidelines and the adoption of new guidelines on violence against women, the focus is now on effective implementation. Propune un exemplu Alte rezultate Cum cade viziunea cade pe procesarea informaþiilor video, folosind tehnicilor specifice procesãrii imaginilor, recunoaºterii formelor ºi viziunii artificiale.

The accent is on video processing using techniques specific to image processing, pattern recognition and computer vision.

Robert Thurman: Expanding your circle of compassion

Toți tindem să considerăm suburbia un loc în care accentul cade pe familie. We all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.

De ziua de 8 martie 2020 Cluj s-a alăturat la mişcarea ”Cade una, cădem toate”

Accentul ochelari pentru tratarea miopiei pe emoţionanta istorie a relaţiei lui Margaret Howe Lovatt cu delfinul Peter.

The focus is on the heartrending relationship between Margaret Howe Lovatt and the dolphin Peter. Accentul cade insa pe trupul in miscare, pe trairile si expresiile acestuia. The moving body, its expression and life, is the central point in all the plays.

Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele aspecte : 1. Dezvoltarea individuală a elevului Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesionala individuala a elevului, să formăm şi să cum cade viziunea deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii tehnician în activităţi economice, tehnician în turism ; "Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată.

Iar accentul cade tot pe Dacian Cioloş, transformat în cel mai dezirabil candidat la o funcţie pentru care nu trebuie să candidezi. And the emphasis is also on Dacian Ciolos, transformed into the most desirable candidate for a non-elected office. În acest fel, accentul cade pe relația tată-fiică, iar exorcizarea devine psihoterapie. Therefore, the accent is put on the father-daughter relation, and exorcisation cum cade viziunea into psychotherapy.

Cele trei aspecte sunt legate și formează un întreg coerent chiar dacă, în funcție de fiecare țară, accentul cade mai mult pe anumite aspecte decât pe altele.

Product details

These three aspects are linked and form an integral whole even if different countries emphasise one aspect more than another. Acest tip de contabilitate este caracteristic sectorului public, unde accentul cade, în mod tradițional, pe buget și execuția acestuia. This type of accounting is typical of the public sector whose focus hashistorically, tended to be on the budget and its implementation.

Aici, accentul cade pe cei care cultivă full-time [ca monahi sau clerici], dar cum cade viziunea lucru se aplică de fapt multora care studiază budismul.

Care este diferența dintre viziunea umană și viziunea computerului? Răspunsul 1: Există cum cade viziunea de multe diferențe între felul în care oamenii percepem lucrurile și modul în care face un sistem informatic. Ochii: Un ochi individual funcționează aproape la fel cum o face o cameră. Cel puțin în acest caz, omologii artificiali au avansat într-adevăr mai mult decât ochii.

Here the focus is on those who do cultivation full-time [as monastics or clergy], but the same in fact applies to many who are studying Buddhism. Pe tot parcursul acestui roman accentul cade pe îndepărtarea de generația originală de personaje în cum cade viziunea delimitării trecerii timpului. The focus throughout the course of this novel begins to drift away from the original generation of characters in order to delineate the passage of time.

Obțineți-vă înapoi Partea 1 din 6 tulburare vizuala

Accentul cade pe clădirile multietajate, în majoritate de locuit, și de cele mai multe ori cu structură din beton armat. The focus lay on multi-storey buildings, mostly of housing, and mostly with reinforced concrete structure.

cum cade viziunea

Iniţial, accentul cade pe prezentarea ta colegilor, prezentarea procedurilor şi a elementelor specifice ale departamentului. Initially the focus is on introducing you to colleagues, procedures and the specifics of the department.

calculatorul strică viziunea

Accentul cade pe însușirea cunoașterii determinantelor sitului în proiectul peisagistic și a condiționărilor metodologice dictate de demersul de proiectare, ținând cont de elementele provenite din perspectiva evolutivă asupra parcurilor urbane traditionale și contemporane în Europa.

The emphasis is on acquiring knowledge of the site determinants and landscaping cum cade viziunea conditionality dictated by methodological design approach, taking into account elements from evolutionary perspective on traditional and contemporary urban parks in Europe.

Accentul cade pe religiile din regiune hinduism, budhism, daoism, precum şi pe religiile tribale. The focus will be on the region's religions, Hinduism, Buddhism, Daoism, as well as tribal religions.

Cărți - Editura Polirom

Accentul cade pe solie, nu pe om. The emphasis is on the message, not the man.

vedere inferioară

Accentul cade pe "cameră" și nu pe "comandă". Apparently the emphasis is on 'room' and not 'service'.

Navigare în articol

Un editor al revistei Rolling Stone a spus că "Lucky" este cunoscut drept "primul videoclip a lui Spears în care accentul cade pe ceea ce avea să devină o temă recurentă, relația ei plină de conflicte cu faima". A writer of Rolling Stone said cum cade viziunea "Lucky" is best known for "being the first Spears video to focus on what would become a recurring theme: her conflicted relationship cum cade viziunea fame". O delimitare deosebit de importantă pentru subiectul nostru este cea care împarte agresiunile în două mari categorii: tipul reprezentat de manifestări care sunt exteriorizări ale agresivităţii anormale ale individului în care accentul cade pe particularităţile psihologice ale făptuitorului.

A very important distinction for our subject is one that divides aggressions into two broad categories: Type 1 is represented by symptoms that externalize the individual's abnormal aggressiveness, with focus on the individual psychological peculiarities of the perpetrator. Spectacolul ne provoacă să recunoaștem asta și să ne schimbăm.

În spațiul redus de la Act, confruntările sunt directe, de neevitat, iar accentul cade pe relațiile dintre personaje, fiecare nuanță fiind sesizabilă.