Structura și funcția organelor de vedere. Consiliu de Administraţie > Politica privind organul de conducere - Banca Romaneasca


Organele de conducere CJAS: Consiliul de administratie: - 9 membri; Presedintele — Director general, numit pe baza de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani si cu calitate de ordonator de credite. Pana in data de 26 iunieconducerea CNAS a fost reprezentata de: Consiliul de administratie, presedintele si cei doi vicepresedinti ai consiliului de administratie si directorul general.

Anatomia: structura ochiului uman Cornea Corneea, stratul exterior al ochiului, este mai tot timpul umedă din cauza lichidului lacrimal care o acoperă. Este încorporată în scleră partea alba a ochiuluiși împreună formează ceea ce experții numesc tunica externa bulbi. Corneea acționează ca o fereastră: are formă de disc și este transparentă, permițând penetrarea luminii.

In data de 26 — In conformitate cu O. Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate — 3 persoane Asociatiile patronale reprezentative la nivel national — 5 persoane Organizatiile sindicale reprezentative la nivel national — 5 persoane Ministere si institutii centrale cu retele sanitare proprii — 7 persoane Consiliul National al Persoanelor Varstnice — 1 persoana 4.

Acestea presupun administrarea fondurilor colectate precum si finantarea structura și funcția organelor de vedere medicale necesare structura și funcția organelor de vedere.

structura și funcția organelor de vedere

In noul miopia progresiva en adultos, furnizarea serviciilor medicale se face in functie de cerere si oferta, fapt ce conduce la eliminarea risipei si la rationalizarea cheltuielilor. Relatiile dintre medici si casele de asigurari se desfasoara in baza unui Contract-cadru in care sunt specificate criteriile cantitative si calitative de evaluare a activitatii medicale, in functie de care se realizeaza plata medicilor pentru serviciile furnizate.

structura și funcția organelor de vedere

CNAS are rolul de a urmari respectarea cadrului legal si aplicarea lui intr-un mod unitar, la nivelul intregii tari. Totusi, in baza principiului descentralizarii, casele judetene de asigurari de sanatate se bucura de autonomie in rezolvarea si controlul aspectelor specifice ce se regasesc la nivel local. In acest sens, au loc intalniri frecvente intre membrii CNAS si reprezentantii locali pentru integrarea acestor aspecte locale intr-un cadru general si unitar.

sinuzita cronică afectează vederea

Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania; 7. Obiectivele CNAS Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si-a fixat mai multe obiective la nivel central si teritorial in desfasurarea activitatii, care tin cont de specificul fiecarui departament in parte precum si de localizarile in teritoriu: Obiective in domeniul stabilirii strategiei CNAS; Obiective in activitatea de contractare si acreditare ; Obiective in domeniul resurselor umanesalarizarii, evaluarii si perfectionarii personalului; Obiective ale Serviciului Medical; Obiective in domeniul tehnologiei informatiei si statistica; Obiective in domeniul de control si audit intern ; Obiective in activitatea de informare si relatii publice ; Obiective in domeniul urmaririi si recuperarii creantelor ; Obiective in activitatea de decontare a serviciilor medicale; Obiective in activitatea financiar-contabila.

structura și funcția organelor de vedere program de calculator pentru a restabili descărcarea viziunii

In contextul politicii sanitare initiata de Guvern prin Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si-a propus sa rezolve problemele sistemului de asigurari sociale de sanatate demarand o adevarata reforma in sistem, integrata reformei sanitare.

Dintre obiectivele specifice sistemului, pot fi evidentiate realizarea unei adevarate structura și funcția organelor de vedere de informare a asiguratilor in legatura cu modificarile din sistem si pentru sistem in vederea asigurarii transparentei necesara intelegerii problemelor de care se preocupa sistemul, indeplinirea obiectivelor programului social dar si implicarea - alaturi de alte institutii centrale si locale, servicii publice descentralizate, specialisti in domeniul cercetarii, asociatii si organizatii nonguvernamentale - in planul antisaracie si promovarea incluziunii sociale prin cresterea accesibilitatii la pachetul minimal de servicii pentru persoanele neasigurate medical.

Pe de alta parte, CNAS, acorda o importanta deosebita colaborarii cu sindicatele si patronatele, pe de o parte pentru solicitarea sprijinului in recuperarea datoriilor, iar pe de alta parte pentru semnalarea problemelor din sistemul sanitar si incercarea de rezolvare fara conflicte.

WIKIMEDICA - Dr. Nirvana Georgescu-Monitorizarea si recuperarea pacienților vindecați de coronavirus

Putem spune astfel ca in realizarea obiectivelor propuse, CNAS aplica o politica si strategie specifice sistemului asigurarilor structura și funcția organelor de vedere de sanatate.

Principii ale sitemului de asigurari de sanatate Principii pentru organizarea si functionarea CNAS cum ar fi: Alegerea libera a casei de asigurari de sanatate; Solidaritate si subsidiaritate in colectarea si utilizarea fondurilor; Alegerea libera a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare; Participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; Participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurari desanatate; Acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu oricarui asigurat; Transparenta sistemului de asigurari sociale de sanatate.

structura și funcția organelor de vedere Forum miopie ereditară miopie