Cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog


Interviu cu dr. Florentina Chitac-Pashalidis, medic primar oftalmolog

Conditii de participare III. Persoanele juridice române vor prezenta: Certificat de atestare fiscala datorii la bugetul consolidat generaleliberat de Ministerul Finantelor Publice — ANAF, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de primaria pe raza careia este stabilit operatorul economic, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog

În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie de proprie raspundere potrivit art. În acest caz autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ulterior prezentarea certificatelor de atestare fiscala, dupa caz.

cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog

Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.

cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog

Din documentele prezentate trebuie sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente la plata impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, falsa miopia en niños conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Încadrarea în situatia prevazuta la art. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante conform art.

cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog

Mariana Rodina-Consilier Juridic 6. Simona Virciu-Consilier Juridic 7.

cerințe de calificare pentru medicul oftalmolog inforia în oftalmologie

Florin Vasile Redis-Economist 8. Slagean Petcov-Economist 9. Ioan Golda-Responsabil aparatura medicala Adriana BRAN-medic primar neurologie-psihiatrie pediatrica Etelca KOÓS-medic primar diabet zaharat nutritie si boli metabolice Din certificatul constatator eliberat ONRC va rezulta obiectul de activitate al respectivului operator economic.

cum să îmbunătățim viziunea pentru copii

Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala evitarea dublei impuneri sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.