Metoda de viziune a lui Zhukov. Detectiv cultural 1 2019


Planurile pentru alegeri şi pentru noua constituţie au fost dezbătute în timpul Plenarei Comitetului Central din iunie Delegaţii au aprobat în unanimitate proiectul de Constituţie. Dar nici unul dintre ei nu a vorbit în favoarea acestuia.

Lipsa oricărui cuvânt apreciativ la această propunerea a lui Stalin a indicat cu siguranţă "opoziţia largă a delegaţilor", ce s-a manifestat ca o lipsă demonstrativă de preocupare.

Jukov, Inoy; "Repressii" În timpul celui de al 8-lea Congres al Sovietelor din Rusia, din noiembrie-decembrieStalin şi Molotov au subliniat din nou valoarea restituirii drepturilor de vot, a alegerilor secrete şi a contestării alegerilor în litigiu.

În spiritul interviului lui Stalin cu Howard, Molotov simptome depresie acuitate vizuală subliniat din nou efectul benefic pentru Partid de a permite candidaţi necomunişti pentru Soviete: Acest sistem.

Metoda de viziune a lui Zhukov test de miopie

Sub noua formă electorală este posibilă alegerea unor elemente duşmănoase. Dar chiar şi acest pericol, în ultimă analiză, trebuie să servească pentru a ne ajuta, acţionând ca un duş rece pentru trezirea organizaţiilor şi lucrătorilor adormiţi.

Jukov, "Repressii" Stalin însuşi a spus chiar mai puternic: Unii spun că acest lucru este periculos, deoarece elemente ostile puterii sovietice cum ar fi membrii ai Gărzilor Albe, chiaburi, preoţi, şi aşa mai departe s-ar putea strecura în cele mai înalte funcţii. Dar, de fapt, de ce este aceasta un motiv de teamă? Pe de altă parte, în cazul în care oamenii de aici sau de acolo au ales forţe ostile, aceasta va însemna că munca noastră agitatorică este slab organizată şi că ne-am meritat pe deplin această ruşine.

Jukov, Inoy ; Stalin, "Proiect". Încă o dată, primii secretari şi-au arătat ostilitatea tacit. Plenara Comitetului Central din decembriea cărei sesiune s-a suprapus cu Congresul, s-a întrunit la 04 decembrie.

Dar, nu a existat practic nici o discuţie principală pe ordinea de zi a proiectului de Constituţie. Raportul lui Ejov"Cu privire la troţkişti şi Metoda de viziune a lui Zhukov organizaţiile de dreapta anti-sovietice" a fost mult mai în centrul preocupărilor membrilor Comitetului Central.

Istoria militară a Uniunii Sovietice - Wikipedia

Pe 5 decembrieCongresul a aprobat proiectul noii Constituţii. Dar au existat puţine discuţii reale. În schimb, delegaţii - liderii Partidului - gimnastica medicala pentru ochi subliniat ameninţările duşmanilor interni şi externi.

Ei nu au rostit discursuri de aprobare pentru noua Constituţie, care a fost subiectul principal al rapoartelor întocmite de către Stalin, Molotov, Jdanov, Litvinov şi Vîşinski, delegaţii practic ignorându-le.

O comisie a fost înfiinţată pentru studiul în continuare a proiectului de Constituţie fără a fixa nimic despre contestarea alegerilor în litigiu.

Blitzkrieg neașteptat

Jukov, Inoy ; ; Situaţia internaţională era într-adevăr tensionată. Victoria fascismului în Războiul Civil din Spania era clar de acum doar o chestiune de timp. Uniunea Sovietică era înconjurată de puteri ostile. Începând cu a doua jumătate a Metoda de viziune a lui Zhukovîn toate aceste ţări, se instauraseră la putere regimuri  autoritare, militariste, anti-comuniste şi anti-sovietice.

caz optica oftalmologie

În octombrieFinlanda a deschis focul în unele puncte de-a lungul frontierei sale cu Sovietele. Jukov, Inoy În timp ce Congresul participa la noua Constituţie, conducerea sovietică se afla între primele două mari Procese de la Moscova.

Istoria militară a Uniunii Sovietice

Zinoviev si Kamenev au fost trimişi în judecată  împreună cu alţii în august Al doilea proces, în ianuariea implicat pe unii dintre principalii adepţi ai lui Troţki, în frunte cu Yuri Piatakov, pana de curând comisar adjunct al industriei grele. Plenara Comitetului Central din februarie-martiea dramatizat contradicţia Metoda de viziune a lui Zhukov în cadrul conducerii partidului Metoda de viziune a lui Zhukov lupta împotriva duşmanilor interni, şi necesitatea de a se pregăti pentru alegeri secrete şi contestabile în temeiul noii Constituţii până la sfârşitul anului.

Descoperirea treptată a tot mai multor grupuri de conspiratori ce activau în vederea răsturnării guvernului sovietic cereau acţiuni poliţieneşti. Dar, pregătirea pentru alegeri cu adevărat democratice, şi pentru îmbunătăţirea democraţiei în interiorul Partidului - o temă subliniată peste tot cu tărie de către Stalin şi cei apropiaţi lui în Biroul Politic - necesita exact opusul: deschiderea spre critică şi autocritică, alegeri secrete ale liderilor Partidului de către masa membrilor, şi desfiinţarea practicii "cooptării" candidaţilor pentru soviete de către primii secretari.

Acestă Plenară, cea mai lungă care a avut loc vreodată în istoria URSS, a durat timp de două săptămâni. Cu toate acestea, aproape nimic nu a fost cunoscut despre ea până înatunci când largi extrase din discuţiile Plenului au început să fie publicate în Voprosi Istorii - un proces care i-a luat revistei aproape patru ani pentru a fi finalizat.

Raportul lui Ejov despre continuarea investigaţiilor în chestiunea conspiraţiilor din interiorul ţării a fost umbrit de încercarea locvacee a lui Nikolai Buharin de a-şi mărturisi greşelile trecutului, de a se distanţa de asociaţii de odinioară şi de a asigura pe toată lumea de loialitatea sa actuală, cu toate că nu a reuşit decât să se încrimineze în continuare.

Thurston, ; Getty, Naumov sunt şi ei de acord, Noul sistem electoral va da un impuls puternic în vederea îmbunătăţirii activităţii organelor sovietice, lichidarea organelor birocratice, lichidarea deficienţelor birocratice, şi a deformărilor în activitatea organizaţiilor noastre sovietice. Şi aceste deficienţe, după cum ştiţi, sunt foarte substanţiale. Corpurile noastre de partid trebuie să fie gata pentru lupta electorală.

La alegerile ce vor veni, vom avea de a face cu agitaţie ostilă şi cu candidaţi ostili.

Articol principal: Perioada interbelică.

Nu poate fi nici o îndoială că Jdanov vorbind din partea conducerii lui Stalin a prevăzut concursuri electorale reale cu candidaţi ce nu erau membrii de Partid şi care s-ar fi opus în mod Metoda de viziune a lui Zhukov evoluţiilor din Uniunea Sovietică.

Acest fapt este cu totul incompatibil cu viziunea istorică întreţinută de Războiului Rece şi de hruşciovişti. Jdanov a subliniat, de asemenea, pe larg, necesitatea de a dezvolta normele democratice în cadrul Partidului Bolşevic însuşi.

Dar, raportul Jdanov a fost înecat în alte discuţii de pe ordinea de zi, în principal, de cele cu privire la "duşmani". Un număr de primi secretari şi-au arătat îngrijorarea de faptul că cei ce se pregătesc cel mai asiduu în vederea alegerile pentru soviete au fost adversari ai puterii sovietice: Social-revoluţionari, preoţi şi alţi "inamici".

Molotov a răspuns cu un raport subliniind, încă o dată, "importanţa dezvoltării Metoda de viziune a lui Zhukov consolidării auto-criticii", şi s-a opus în mod direct vânătorii de "duşmani": "Nu există nici un temei pentru a căuta oamenilor o vină, tovarăşi.

Filme 2018

Dacă preferaţi, toţi dintre noi aici suntem de vină, începând cu instituţiile centrale al Partidului şi terminând cu organizaţiile cele mai mici ale Partidului. Dar cei care l-au urmat pe Molotov la podium au ignorat raportul său şi au continuat să insiste asupra necesităţii de a "da la iveală" duşmanii, "de a-i expune" pe sabotori, de a lupta împotriva "demolatorilor" Atunci când el a vorbit din nou, Molotov s-a mirat că nu  s-a acordat aproape nici o atenţie substanţei raportului său, pe care l-a repetat, după ce în prealabil a rezumat ceea ce s-a făcut împotriva duşmanilor interni.

Discursul lui Stalin din 3 martie a fost de asemenea divizat, revenind la sfârşit la necesitatea îmbunătăţirii muncii de partid şi de plivire a membrilor de partid incapabili şi înlocuire a lor cu alţii noi. Ca şi în cazul lui Molotov, raportul lui Stalin a fost practic ignorat. De la începutul discuţiilor temerile lui Metoda de viziune a lui Zhukov au fost de înţeles. Se pare că el s-a lovit de peretele surd al neînţelegerii, de lipsa de voinţă a membrilor CC, care au auzit în raportul său exact ceea ce au vrut să audă, pentru a discuta despre ceea ce ei au vrut să discute.

Din cele 24 de persoane care au luat parte la discuţii, 15 au vorbit în principal despre "duşmanii poporului", care sunt troţkiştii. Au vorbit cu convingere, agresiv, aşa cum au făcut-o şi după rapoartele lui Jdanov şi Molotov.

Ei au redus toate problemele Metoda de viziune a lui Zhukov una singură - necesitatea de a da la iveală "duşmanii". Şi, practic, nici unul dintre ei nu a reamintit punctul principal al lui Stalin - cu privire la deficienţele în activitatea organizaţiilor de Partid, despre pregătirea pentru alegerile Sovietului Suprem.

Secretele Războiului Rece Incredibila cădere a Mareşalului Jukov (I)

Conducerea lui Stalin a mutat atacul asupra primilor secretari. Iakovlev l-a criticat pe primul secretar al Moscovei, Hruşciov, printre altele, pentru expulzarea nejustificată a membrilor de partid; Malenkov l-a secondat în critica sa, îndreptându-şi atacul împotriva secretarilor de Partid indiferenţi faţă de Metoda de viziune a lui Zhukov de rând ai Partidului. Acest lucru pare să-i fi stimulat pe membri CC oprindu-i temporar să mai vorbească despre duşmani, dar numai în scopul de a începe să se apere.

Nu a fost încă nici un răspuns la raportul lui Stalin. În discursul său final de pe 5 martie, ziua de încheiere a Plenului, Stalin a minimalizat necesitatea de a vâna inamici, fie ei chiar troţkişti, dintre care mulţi, a spus el, se întorc către Partid.

Cadouri și sfaturi

Tema lui principală a fost nevoia eliminării oficialilor Partidului din administrarea fiecărui aspect al economiei, pentru a lupta astfel contra birocraţiei, şi pentru a ridica nivelul politic al cadrelor Partidului. Cu alte cuvinte, Stalin a mărit miza, în critica primilor secretari.

internarea copiilor cu deficiente de vedere hiperopie la copii și imagine dublă

Ei cred că rangul, în sine, garantează o foarte mare şi inepuizabilă cunoaştere sau ştiinţă. Metoda de viziune a lui Zhukov ei gândesc că: Dacă eu sunt un membru al Comitetului Central, atunci eu nu sunt aici printr-o întâmplare, printr-un accident, deci trebuie să ştiu totul.

Acest lucru nu este adevărat. Dar, cel mai ameninţător pentru toţi oficialii de Partid, inclusiv pentru primii secretari, a fost afirmaţia lui Stalin că fiecare dintre ei va trebui să aleagă două cadre pentru a le ţine locul, în vreme ce vor participa timp de şase luni la cursuri de educaţie politică, lucru ce se va stabili în curând.

Cu înlocuitorii în spate, secretarii de Partid se vor fi temut ca ar putea fi înlocuiţi cu uşurinţă în această perioadă de rupere a lor de suportul şi sprijinul "familiilor" funcţionarii servili loro cauză majoră a birocraţiei. Thurston caracterizează discursul lui Stalin ca "considerabil de gentil", subliniind "nevoia de a învăţa de la mase şi de a acorda atenţie la criticile venite de mai jos.

Potrivit lui Jukov, care citează din această rezoluţie nepublicată, nici măcar un singur punct, din cele 25 de puncte ale sale, nu a făcut referire principală la "duşmani". Thurston,Jukov, Inoy 14 După plenară primii secretari au organizat o rebeliune virtuală. În primul rând, Stalin şi apoi Biroului Politic au trimis mesaje re-subliniind necesitatea de a organiza alegeri secrete în Partid, opoziţia faţă de "cooptare", precum şi necesitatea întăririi democraţiei interne de partid în general.

Dar primii secretari au continuat să activeze tot în vechiul stil, indiferenţi la rezoluţiile Plenului. Între timp, "liderii locali de Partid au făcut tot ce au putut în limitele disciplinei de partid şi, uneori, în afara eisă se stagneze sau să se modifice regulamentul alegerilor.

Brusca Metoda de viziune a lui Zhukov în aprilie, mai şi începutul lunii iunie a ceea ce părea a fi o largă conspiraţie militară şi poliţienească a determinat guvernul lui Stalin să reacţioneze în panică.

Genrikh Iagoda, şeful forţelor de securitate şi ministru al Afacerilor Interne, a fost arestat la sfârşitul lunii martieşi a început să mărturisească în luna aprilie. În lunile mai şi începutul lunii iuniecomandanţi militari de rang înalt au mărturisit că au conspirat cu Statul Major General German pentru a înlesni înfrângerea Armatei Roşii, în cazul unei invazii a Germaniei şi a aliaţilor săi, precum şi, de asemenea, că întreţineau legături conspirative cu figuri politice foste sau actuale, multe dintre ele aflate în poziţii înalte.

Getty, "exceselor", Thurston, 70, 90, ; Genrikh IAgoda 15 Această situaţie a fost mult mai gravă decât oricare alta cu care guvernul sovietic se confruntase înainte. În cazul Proceselor pierderea cauzelor de vedere la Moscova din anii şiguvernul a avut răgazul necesar pentru a le acorda o publicitate maximă.

Pentru care Karachaisul și Balkars au fost deportați. Fiecare dintre noi, în felul său, admiră frumusețea republicii, abundența fețelor tinere, ospitalitatea caucaziană, mesele izbucnite de abundența delicioaselor. Pentru mine, notez numărul neobișnuit de tineri la putere - șefi tineri de raioane, primarul de la Karachaevsk, două zeci de deputați ai Adunării Populare, ministrul afacerilor pentru tineret.

Dar conspiraţia militară a fost tratată cu totul diferit. Un pic mai mult de trei săptămâni, au trecut de la data arestării mareşalului Mihail Tukhachevsky de la sfârşitul lunii mai, la procesul şi execuţia lui Tukhachevsky şi a altor şapte comandanţi militari de rang înalt pe iunie.

În tot acest timp, sute de comandanţi militari de rang înalt au fost rechemaţi la Moscova pentru a li se citi dovezile împotriva colegilor lor - pentru majoritatea dintre ei, superiorii lor - şi pentru a asculta analizele alarmate ale lui Stalin şi ale mareşalului Voroşilov, Comisar al Poporului pentru apărare, cea mai înaltă figură militară din ţară.

DE LA STUPARI PENTRU STUPARI * LIVE Talk Show * Andrei Ignatov si cine nu țipa noaptea , țipa ziua

La momentul Plenului din februarie-martie nici lagoda şi nici Tukhachevsky nu fuseseră încă arestaţi. Stalin şi Biroul Politic intenţionaseră ca Constituţia să fie elementul principal pe ordinea de zi, şi au fost nevoiţi să bată în retragere prin faptul că majoritatea membrilor CC au ignorat acest subiect, preferând să se agaţe de lupta împotriva "duşmanilor".

Biroul Politic a planificat ca reformele constituţionale să fie elementul central din ordinea de zi la viitoarea întrunire a Plenului în iunie Dar, în iunie situaţia a fost diferită. Descoperirea comploturilor şefului NKVD şi ai celor mai proeminenţi lideri militari ce urmăreau să răstoarne guvernul şi să-i asasineze pe membri săi de frunte, a schimbat în totalitate atmosfera politică.

Stalin a fost în defensivă.

  • Calaméo - Detectiv cultural 1
  • Cum să restaurați vederea fără ochelari
  • Secretele Războiului Rece Incredibila cădere a Mareşalului Jukov (I) | Revista 22
  • Exercițiu pentru refacerea vederii bune
  • Vitamine pentru ochi
  • Prietenia, această veşnică primăvară din noi, alungă tenebrele neputinţei şi spaimele singurătăţilor cu flash-uri de încredere şi curcubeie de senin, înalţă catedrale de speranţe peste tot unde îşi întinde ramificaţiile.

În discursul său din 2 iunie, la sesiunea extinsă a Sovietului militarilor care a avut loc într 1 şi 4 iunieel a portretizat seria de recent descoperite 16 conspiraţii ca fiind limitată, iar în mare parte tratată cu succes.

La plenara din februarie-martie,de asemenea, el şi susţinătorii săi în Biroul Politic au minimalizat referinţele imperative ale primilor secretari la duşmanii interni. Dar, după cum observă Jukov, situaţia a început "încet, dar decisiv, să iasă de sub controlul lui [Stalin].

În iuniePlenul Comitetul Central 17 a început cu propuneri pentru a exclude, în primul rând, şapte membri  şi supleanţi ai CC pentru "lipsă de încredere Metoda de viziune a lui Zhukov, apoi încă 19 membri şi supleanţi pentru "trădare şi activitate activă contrarevoluţionară.

Incluzând şi cei zece membri expulzaţi pentru acuze similare înainte de Plenul CC de către un sondaj de opinie în rândul membrilor CC inclusiv comandanţii militari deja judecaţi, condamnaţi şi executaţiacest lucru a însemnat că 36 dintre cei de membrii şi supleanţi ai CC de la 1 mai au fost eliminaţi.

Yakovlev şi Molotov au criticat eşecul liderilor partidului de a organiza alegeri secrete pentru soviete. Molotov a subliniat nevoia de îndepărtare chiar şi a revoluţionarilor cu nume grele în cazul în care nu erau pregătiţi pentru sarcinile ce se iveau.

El a Metoda de viziune a lui Zhukov că oficialii Sovietelor nu sunt "oficiali de categoria a doua", aşa cum erau trataţi de liderii Partidului. Yakovlev a expus şi a criticat eşecul primilor secretari de a organiza alegeri secrete pentru posturile Partidului, continuând practica numirilor, aşa zisa, "cooptare".

box din punct de vedere al medicinii recomandări pentru păstrarea vederii

El a subliniat că membrii de partid care au fost aleşi delegaţi ai Sovietelor nu mai trebuie să fie plasaţi sub disciplina grupurilor de Partid şi nu mai trebuiesc să fie instruiţi în afara Sovietelor cum să voteze. Lor nu mai trebuie să li se spună cum să voteze de către superiorii lor de partid, cum ar fi primii secretari.

Ei urmau să fie independenţi faţă de şefii lor de Partid. Şi Yakovlev s-a referit în termenii cei mai fermi asupra necesităţii de a "recruta din rezerva foarte bogată de cadre, cadre noi pentru a le înlocui pe cele care oftalmologie în s-pb putrezit ori s-au birocratizat.

Jukov, Inoy ; Tayny,citând din documente de arhivă Constituţia a fost în cele din urmă definitivată, iar data primelor alegeri a fost stabilită pentru 12 decembrie Conducerea lui Stalin a îndemnat din nou la combaterea birocraţiei şi la construirea de legături puternice cu masele. Toate acestea - trebuie să repetăm- au urmat expulzării fără precedent a 26 de membri ai CC, dintre care nouăsprezece au fost direct acuzaţi de trădare şi activitate contra-revoluţionară.

Poate cel mai revelator este următoarea remarcă a lui Stalin, citată de Zhukov: La finalul discuţiei, atunci când subiectul era căutarea unei metode cât mai imparţiale de numărare a buletinelor de vot, [Stalin] a remarcat faptul că în Occident, datorită unui sistem pluripartit, această problemă nu exista. Metoda de viziune a lui Zhukov după aceea, dintr-o dată, el a rostit o frază care suna foarte ciudat într-o reuniune de acel gen: "Noi nu avem partide politice diferite.

Din fericire sau din păcate, avem doar un singur partid. Provocarea autocraţiei Partidului a fost astfel lansată.

Jukov, Inoysubliniere adăugată; Tayny 38 Partidul Bolşevic se afla în criză severă, şi era imposibil să se aştepte că evenimentele se vor derula fără probleme.

Bătălia de la Moscova - Battle of Moscow - imobiliare-abc.ro

Domnea cea mai proastă atmosferă cu putinţă pentru pregătirea reformelor democratice - alegeri secrete, universale, contestabile.

Planul lui Stalin de a reforma guvernarea sovietică şi rolul Partidului Bolşevic în cadrul acesteia a fost osândit la un sfârşit nefericit. Apoi, mai mulţi prim-secretari s-au întâlnit cu Stalin. Ei au cerut, probabil, competenţe extraordinare care au fost acordate la scurt timp după aceea: autoritatea de a forma "troici", sau grupuri de trei funcţionari, pentru a combate conspiraţiile pe scară largă împotriva guvernului sovietic în zona lor.

Limite numerice pentru cei care urmau să fie împuşcaţi, şi pentru cei care urmau să fie închişi pe teritoriul de competenţă exclusivă a acestor troici au fost cerute şi date. Atunci când acestea au fost epuizate, primii secretari au cerut şi au primit limite mai mari.

Jukov crede că poate să fi fost Eikhe cel care a acţionat în numele unui grup informal de primi secretari. Getty, "Excesele" ; Zhukov, Inoy Care au fost ţintele acestor draconice troici?

Jukov consideră că acestea trebuie să fi fost lishentsi, oameni ale căror drepturi cetăţeneşti, inclusiv de vot, fuseseră recent restaurate şi ale căror voturi prezentau cel mai mare pericol potenţial pentru continuitatea puterii primilor secretari. Jukov în mare măsură consideră puţin probabilă existenţa unor conspiraţii reale. Dar, documente de arhivă publicate recent în Rusia, arată în mod clar faptul că, cel puţin, conducerea centrală a primit în mod constant rapoarte foarte credibile ale poliţiei despre comploturi, inclusiv stenogramele confesiunilor.

Cu siguranţă, Stalin şi alţii de la Moscova credeau în existenţa acestor conspiraţii.