Caracteristicile clinice și pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere


Навигация по записям

Aceeași lege menționează la art. În ceea ce privește vocabularul educației incluzive, acesta este limitat și confuz, chiar în unele din documentele oficiale. Menționăm că la nivel european European Agency for Development in Special Needs Education a; b se menționează trecerea de la abordarea clinică a dizabilității, centrată pe handicap, la una centrată pe educație și pe consecințele pe care cerințele educaționale speciale le au asupra parcursului educațional al persoanei.

Dezvoltarea de sine Ramurile de defectologie. Subiectul, obiectivele, principiile și metodele de defectologie. Subiect: subiect, sarcini, principii și metode de defectologie Datorită faptului că copiii anormali sunt foarte susceptibili la influențe și afecțiuni adverse procese dureroase, stres mental și stresmecanismele compensatorii pot fi distruse.

În acest sens, abordarea este una focalizată pe programe și planuri individuale de învățare, în funcție de fiecare elev. Conform Centrului European pentru Drepturile Copiilor, în România există de școli speciale, distribuite ca în figura de mai jos [3] în timp ce în România sunt Dintre acestea Conform ANPD sunt 1.

pregătire pentru îmbunătățirea vederii ajutați cu hipermetrie legată de vârstă

Ei au momentan opțiunea de urma după finalizarea formării inițiale programe postuniversitare si de formare continuă în acest sens. Trebuie să menționăm, totuși, că în cadrul unor programe există module sau teme dedicate accesului și incluziunii copiilor cu CES în școlile de masă.

De la vârsta de patru ani, Tabelul 1. Centrele pentru pedagogie curativă sunt alternative pedagogice care decurg din caracteristicilor individuale ale copiilor deficienţe, context social sau Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor, politicile.

Cu toate acestea, insuficienta pregătire a profesorilor în domeniul educației elevilor cu dizabilități face ca aceștia să fie rezervați sau chiar să respingă prezența acestor elevi în clasele de preț de corecție a viziunii laser de masă. Toate acestea în detrimentul incluziunii, integrării și, ulterior, funcționării independente în societate a acestor copii.

1. caracteristicile pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere

Raportul OMS din menționează faptul ca sunt sisteme educaționale speciale în Europa foarte eficiente. De exemplu, principiul fundamental al școlii incluzive, conform declaratiei caracteristicile clinice și pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere la Salamanca, este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună, oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultățile pe care ale au sau de diferențele dintre aceștia.

Printre acestea, amintim două exemple. În Irlanda, pregătirea profesorilor care vor interacționa cu elevii cu dizabilități se face la nivel postuniversitar.

caracteristicile clinice și pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere

Programele de calificare pentru predarea pentru nevoi educaționale speciale durează doi ani, din care unul constă în frecventarea unor cursuri de specialitate și al doilea an este dedicat practicii supervizate în instituțiile de învățământ la care sunt înscriși [8].

Cazul Poloniei este mai apropiat de sistemul actual al României. Aici, personalul pedagogic este format prin intermediul unui modul pedagogic absolvit în timpul sau după studiile de licență de specialitate, la fel ca în cazul României.

Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale” - Cecilia Moței - TEDxPiataUniriiED

Suplimentar însă, viitorii profesori interesați să lucreze cu copii cu dizabilități, pot urma un al doilea modul pedagogic specializat pe educația specială. Acesta include și un stagiu de practică la clase frecventate de copii cu nevoi educaționale speciale [9].

exercițiu îmbunătățind acuitatea vizuală tratamentul miopiei cu medicina tradițională

Grupuri afectate Copiii cu vârsta cuprinsă între caracteristicile clinice și pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere și 15 ani care au deficiențe auditive sau vizuale.

Termen: din Impactul social persoane cu dizabilități vor putea ocupa slujbe din economie, în acord cu capacitatea lor intelectuală, fizică, psihică etc. Motivele pentru care a fost aleasă această variantă: Propune o abordare graduală, într-o perioadă rezonabilă de timp Poate susține efortul financiar prin proiecte FSE, pe durata unui exercițiu financiar al UE Presupune modificări legislative minime, care pot fi introduse prin ordine de ministru dar care trebuie să ia în calcul autonomia universitară.

2 Commments

Profesorii din școlile speciale pot fi trainerii pentru profesorii din școlile de masă Profesorii din școlile speciale pot fi resurse pentru școlile de masă Sunt utilizate toate resursele existente: materiale, de cunoaștere, umane, echipamente, tehnologie modernă și pregătire pentru ca profesorii să utilizeze tehnologiile asistive destinate elevilor cu dizabilități pentru procesul instructiv-educativ și de integrare socială și profesională.

Soluția presupune cele trei etape enunțate și ajustări legate de rolul și locul școlilor speciale în contextul educației incluzive.

pediatru oftalmolog sud-vest

Într-o primă etapă, cu sprijinul profesorilor din școlile speciale și din universități se poate realiza programul național de formare în domeniul educației incluzive și pregăti formatorii la nivel național, care vor lucra în fiecare județ.

Va urma formarea, în cascadă, a profesorilor din școlile de masă fin fiecare județ, într-o perioadă de 5 ani. În cea de-a doua etapă vor începe demersurile cu universitățile care vor trebui să pregătească programe de educație incluzivă la toate facultățile și incluse în curriculum.

În acest fel, practic va există o abordare din ambele sensuri: pregătirea profesorilor din sistem, pe de o parte, și absolvenților, pe de altă parte.

didactica-si-metodica-invatamantului-special-si-integrat

Cea de-a treia etapă presupune modificările legislative cu privire la formarea continuă a profesorilor, introducerea modulului de educație incluzivă, obligatoriu, la fiecare 5 ani. Credem că această opțiune poate fi suportată atât la nivelul mentalităților existente, în sensul că trecerea către școala incluzivă se face riguros și gradual, dar și din punctul de vedere al resurselor necesare. Propunem deschiderea către modele care funcționează și învățarea din experiențele de succes ale Poloniei, Suediei, UK.

De asemenea, această soluție este în acord cu rezultatele consultărilor publice organizate în etapa de pregătire a politicii publice.

caracteristicile clinice și pedagogice ale copiilor cu deficiențe de vedere boli de vedere la copii

În cadrul acestora, s-a creat contextul propice pentru împărtășirea de experiențe personale și colectarea de opinii privind: caracteristicile unei școli inclusive, ale unui profesor inclusiv, obstacolele întâmpinate la integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă și resursele necesare pentru a realiza acest deziderat cu succes. Dintre concluziile dezbaterilor amintim faptul că participanții la dezbatere consideră că pentru o integrare de succes a copiilor cu dizabilități în învățământul de masă: Dezvoltarea toleranței și empatiei la toate cadrele didactice; Formarea continuă a cadrelor didactice pentru acceptarea individualității copilului și adaptarea metodelor de predare a activităților la nevoile copiilor CES, lucrul cu copii CES și colaborarea eficientă cu echipa de intervenție; Utilizarea tehnologiei pentru predare adaptată la nevoile copiilor cu dizabilități rol de facilitator al procesului educațional și facilitarea accesului la informație; Alocarea de resurse financiare suplimentare școlilor care primesc copii cu dizabilități; Personal de sprijin icoane oftalmolog de ex.

Ședințe de sprijin cu părinții acestor copii; Dezvoltarea de activități de natură creativă sau socială pentru facilitarea socializării între elevii cu CES și restul colegilor. Studiu comparativ privind politicile educaționale incluzive destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale Noiembrie