Astenopie a vederii


corectarea cu laser a hiperopiei

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti Rezumat: Convingerea unei mai bune calităţi a vieţii şi accesul la cunoaştere ne determină să folosim din ce în ce mai mult tehnologia modernă: smartphone-uri, iPad-uri, cinematografia 3D, microscopia electronică, aparatele pentru tichetele de transport, GPS-urile pentru automobile, computerele şi monitoarele, afişajele, bibliotecile electronice, utilajele şi uneltele industriale cu display-uri.

Tehnologia este însă folosită în mod diferit de tineri, dar şi de vârstnici. Articolul relevă aspecte ale consilierii oferite de specialistul în medicina muncii pentru lucrători şi angajatori spre a preveni respingerea dispozitivului electronic cu consecinţe comerciale la nivelul producătorilor, dar mai ales de a realiza profilaxia disconfortului vizual şi fizic urmat de astenopie a vederii atenţiei cu apariţia greşelilor şi încetinirea ritmului de lucru, scăderea productivităţii şi creşterea incidentelor astenopie a vederii a patologiei la astenopie a vederii de muncă.

astenopie a vederii prevenirea miopiei legate de vârstă

Cuvinte-cheie: medicina muncii, ergoftalmologie, profilaxie Abstract: The conviction of a better quality of life and access to knowledge leads us to increasingly use modern technology: smart phones, iPads, 3D cinema, electronic microscopy, ticket vending machines, GPS navigation, computers and monitors, displays, electronic libraries, industrial display machines and tools.

Technology is used differently by young people and also by the elderly.

conjunctivita tratament

The article highlights some astenopie a vederii of the advice offered by the occupational medicine doctor for workers and employers to prevent rejection of the device with commercial consequences for the producers, but especially to achieve the visual and physical discomfort prevention, followed by the decreasing of attention with the occurrence of mistakes and slowing of work, by the decreasing of the productivity and increasing the incidents and astenopie a vederii work-related illnesses.

Keywords: occupational medicine, ergophalmology, prophyilaxis Introducere Vederea este foarte importantă în viaţa de zi cu zi, în viaţa profesională, miopia slabă tulburările de vedere sunt extrem de frecvente şi nu sunt simplu de corectat; trebuie să luăm în considerare caracteristicile vizuale individuale în vederea celei mai bune adaptări şi amenajări a locului de muncă, cu respectarea principiilor ergonomice.

Testele clasice sunt înlocuite treptat de tehnologia medicală informatizată ex.

calamus și miopie

Studiul vederii este complex deoarece integrează cunoştinţe de anatomie, fiziologie, optică, medicină, ergonomie, informatică şi procesarea informaţiei. Practic, în lipsa unei protecţii adecvate şi a unei profilaxii adaptate mecanismului de acțiune a factorilor de risc caseta 2 fizici, chimici, biologici, după caz, analizatorul vizual poate fi afectat atât de agresiuni externe locale primare corpi străini superficiali sau perforanţi, substanţe chimice acide sau bazice, radiaţii ionizante astenopie a vederii electromagnetice — laser, astenopie a vederii, ultraviolete, luminoase cât şi de substanţe toxice sistemice metilmercur, metanol, sulfură de astenopie a vederii, pesticide organofosforice, monoxid şi bioxid de carbon, benzen, hexan, disulfit de carbon, plumb, taliu, tricloretilen, trinitrotoluen, dinitrofenol, arsenic, etambutol necesitând intervenţii chirurgicale complexe sau terapii medicamentoase corticoizi locali şi generali, chimioterapie antimicrobiană — antibiotice, beta-blocante, simpatomimetice, anticolinesterazice, simpatoplegice, parasimpaticomimetice, midriatice cicloplegice, substanţe parasimpaticomimetice, simpaticomimetice ş.

Echipament de lucru:. Caseta 3 Protecţia ochilor şi a vederii Art. Verificarea vederii prin diferitele teste permite investigarea ametropiilor: miopie, hipermetropie, astigmatism, deteriorării echilibrului binocular, presbiopiei, discromatopsiei, anumitor deteriorări ale retinei sau mediilor transparente, anumitor aspecte ale capacităţii de acomodare şi adaptării vizuale, precum şi anumitor limite ale câmpului vizual şi se corelează cu simptomatologia locală oculară diplopie, roşeaţă, disconfort şi jenă oculară ş.

astenopie a vederii frica din punct de vedere al psihologiei

Tabel I.