Chestionar pentru viziune. PREZENTARE GENERALA


Feed-back — Ministerul Sanatatii Acordarea chestionar pentru viziune mai bune servicii medicale de profil la nivelul municipiului Cluj-Napoca, precum şi tuturor cazurilor adresate spitalului din alte zone ale ţării, astfel încât să se realizeze asigurarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite.

chestionar pentru viziune

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în domeniul calității este de a obține şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitate contribuind în mod major la creșterea calității vieții membrilor comunității deservite.

Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura îmbunătățirea chestionar pentru viziune a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor și familiilor acestora. Valorile promovate de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca: Pacientul pe primul loc: prioritatea noastră este reprezentată de nevoile pacientilor noștri și cautam cele mai bune soluții pentru a le satisface nevoile și așteptările.

chestionar pentru viziune vederea copilului se deteriorează

Universalitate: asigurarea accesului la serviciile esenţiale de sănătate, cu costuri rezonabile pentru toți membrii comunității deservite Standarde ridicate de calitate: imbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale pe care le oferim Servicii medicale cu costuri eficiente, bazate pe nevoi şi rezultate Dedicare, empatie și respect pentru demnitatea personală pacient şi personal Model integrat de furnizare de servicii de sănătate Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în chestionar pentru viziune creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului medical.

Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului chestionar pentru viziune următoarele politici și obiective. Informatii Utile.

Tuli oftalmologi refacerea vederii cu hrișcă