Trăsături ale viziunii mitologice despre lume


Ale Istrate Mitologia romaneasca Vs Mitologia Greaca Miturile îi au ca protagonişti nu numai pe zei, dar şi pe oameni, printre care, de o importanţă aparte, sînt miturile eroice. Folclorul românesc cunoaşte un personaj eroic. Este vorba despre Făt-Frumos.

Vulturul – animal simbol | imobiliare-abc.ro

Personajele de tip Făt-Frumos, cum ar fi şi Greuceanul sau Harap Alb, constituie tema principală a unui număr mare de basme populare. Vom comenta aici cîteva basme pe care le considerăm cele mai bogate în diferite motive mitice, încercînd să explicăm aceste motive şi să le găsim echivalentele în alte mitologii.

Ceea ce este de remarcat este faptul că în basmele despre Făt Frumos se văd asemănări cu cîţiva eroi din mitologia greacă. În privinţa basmelor populare româneşti, o lucrare de mare amploare a fost elaborată de Lazăr Şăineanu.

Viziunea mondială și tipurile acesteia - Filozofie - 2020

Autorul descrie un număr imens de basme, clasificîndu-le după motive principale în mai multe trăsături ale viziunii mitologice despre lume, numite adesea cu numele personajelor din mitologia greacă. Personajul acesta este un erou solar, ipostaza antropomorfă a Sfîntului Soare, al cărui cult are o tradiţie foarte lungă pe teritoriul Daciei preistorice.

Romulus Vulcănescu spune că solarismul este o dominantă mitică, proprie spiritualităţii pre- proto- şi române. Soarele şi rosturile lui cosmice sînt esenţiale pentru concepţia şi viziunea poporului român despre viaţă şi lume.

Cultul Soarelui a fost prezent peste tot în lume. El a dominat străvechile mari civilizaţii, prin figurile zeilor-eroi giganţi care erau nişte întrupări ale forţelor creatoare, ale izvorului vital de lumină şi căldură[4] reprezentate de Soarele.

Să ne amintim de cultul zeului Ra în Egipt sau de zeul solar grecesc Apollo ori de divinitatea iraniană Mithra. Făt Frumos are caracter de musaget El este uneori considerat călăuză a şoimanelor sau a celor frumoase.

Precizăm că şoimanele sînt nişte fiinţe feminine, nouă zîne, nevăzute, care umblă, joacă şi cîntă noaptea, din cimpoaie, fluiere şi viole. Datorită numărului lor şi legăturii lor cu muzica, pot fi comparate cu cele nouă muze din mitologiile greacă şi latină, conduse de zeul solar Apollo. Apoi, Făt Frumos are o emblemă de făptură solară, după cum citim în cartea trăsături ale viziunii mitologice despre lume Romulus Vulcănescu.

Este vorba despre calul năzdrăvan, paloşul de aur, fluierul vrăjit şi şoimul. Mai trăsături ale viziunii mitologice despre trăsături ale viziunii mitologice despre lume şoimul este un simbol prin excelenţă solar, el fiind atributul zeului egiptean Ra.

Grecia antică și modernă: religia și trăsăturile ei. Zeii și religia Greciei antice

În basmele româneşti, Făt Frumos se poate naşte într-un mod miraculos. Adesea el creşte foarte repede, devenind matur la o vîrstă mică.

Motivul acesta este atestat şi la greci Heracles omoară doi şerpi fiind încă prunc şi la indieni pruncul Krşna omoară un demon feminin, Putana. Primul basm la care ne oprim este Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte de Petre Ispirescu: Un împărat şi o împărăteasă umblară zădarnic pe la vraci şi filosofi să caute la stele şi să le ghicească dacă vor face copii; în cele din urmă căpătară ceva leacuri de la un unchiaş, care le prezise că vor avea un singur copil, Făt-Frumos, dar parte de el n-o să aibă.

Împărăteasa, centru de tratament și diagnostic oftalmologic ideal leacurile, se simţi însărcinată.

cumpăra capsule de vedere cu fitomicrosfera

La 15 ani ceru împăratului ce-i făgăduise la naştere şi, neputîndu-i da, porni să-şi caute însuşi făgăduinţa. Au pornit înainte, pe drum intrînd pe teritoriile a doi monştri feminini, Gheonoaia şi Scorpia. Amîndouă sînt învinse de erou, dar nu omorîte, căci primeia îi taie un picior, celei de-a doua — un cap şi apoi îl ospătează.

Ne oprim aici, dar vom trăsături ale viziunii mitologice despre lume mai tîrziu continuarea acestui basm. Făt Frumos apare aici ca un învingător de monştri.

trăsături ale viziunii mitologice despre lume vedere oarba

Însă, în ceea ce am prezentat, s-a putut remarca motivul calului. Este vorba despre calul năzdrăvan, unul dintre atributele lui Făt Frumos ca ipostază a Sfîntului Soare.

chirurgia ochilor pentru vederea 11 sanpin oftalmologie

Calul are capacitatea de a vorbi. La început, este răpciugos şi bubos şi slab, dar apoi se transformă, îi apar patru aripi. El seamănă cupegasul grecesc, care a fost de asemenea un cal înaripat. Dar vedem încă o asemănare, şi mai izbitoare, cu un motiv din mitologia greacă.

În cazul de faţă, se poate remarca asemănarea cu mitul despre Bellerofon. Acesta a săvîrşit nişte fapte eroice la fel ca şi Făt Frumos din basmul nostru, tot cu ajutorul unui cal năzdrăvan, Pegas.

cum să consolidezi vederea

Calul năzdrăvan al lui Făt Frumos este o făptură mitică de străveche creaţie locală. Asemănarea cu mitul despre Bellerofon se vede şi în cazul luptei cu Scorpia şi Gheonoaia. După cum spune basmul, calul îl înalţă pe erou sus, ceea ce înlesneşte lupta. Bellerofon a ucis monstrul numit Himera tocmai cu un asemenea ajutor al lui Pegas.

clasificare

Apare încă un motiv care pare să fie influenţat de miturile Greciei antice. Scorpia şi Gheonoaia sînt, după basm, două surori. Motivul a doi monştri feminini de felul surorilor apare în Odiseea Scilla şi Haribda. Dacă ne oprim asupra problemei monstrului, basmul nostru conţine şi un motiv de iniţiere.

  • Ochelari pentru copii
  • Posted by Catalin Stanculescu Jan 12, MitologieSimbolism 1 Vulturul este simbolul puterii, actiunii, vitezei si perceptiei.
  • Prezentare[ modificare modificare sursă ] Mitologia greacă este una dintre mitologiile cele mai temeinic prelucrate poetic, astfel că nu dispunem decât aproape numai de izvoare literare și filozofice HomerHesiodPindarPlatonLukianspeculații anecdotice Ailianosantimitografii EuhemerosXenophaneseseuri teologice Plutarh și rareori de informații ale istoricilor, capturate direct din tradiție HerodotPausanias, Thukydides ; totuși deși chiar acestea din urmă au pus în circulație informații intermediare, preluate de alții anterior, mitologia greacă este o mitologie pragmatică, adesea anecdotică, reflectând fie cruzimile sălbăticiei precivilizației arcadice, fie conflictele între ionieni și dorieni, fie chiar lipsa de scrupul în lupta de organizare a vieții primelor grupuri sociale statornice și a spațiului comercial maritim.
  • (PDF) ROMULUS VULCĂNESCU MITOLOGIE ROMÂNĂ | Mimi RO - imobiliare-abc.ro
  • Dicționar ortografic OUTLOOK   - un sistem de opinii despre lume și locul omului, societății și omenirii în ea, asupra atitudinii unei persoane față de lume și de sine, precum și pozițiile de viață de bază ale oamenilor care corespund acestor puncte de vedere, idealurile lor, principiile de activitate, orientările valorice
  • Grecia antică și modernă: religia și trăsăturile ei. Zeii și religia Greciei antice
  • Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale

Simbolistica monstrului este una destul de bogată. Important este aici faptul că rostul monstrului este de a provoca la efort, la stăpînirea fricii, la eroism. Acesta este sensul în care intervine el în numeroase rituri iniţiatice. În ce priveşte simbolistica trăsături ale viziunii mitologice despre lume — întîia victorie a eroului este cea pe care o va repurta asupra lui însuşi.

Istoric pe termen

Motivul al doilea din acest basm se leagă de o interdicţie. Interdicţia constituie un motiv larg răspîndit, independent de timp.

LEGENDELE OLIMPULUI, DE AL. MITRU - ZEII, PARTEA A II -A

În basmul nostru este interzisă păşirea într-un loc. Asemenea motive se întîlnesc în cîteva basme în care unei fete sau unui bărbat i se încredinţează cheile casei cu voia de a intra în toate camerele afară de una singură, dar interzicerea e călcată şi ea sau el trage după dînsa consecinţe obicinuit rele.

trăsături ale viziunii mitologice despre lume

Aici trebuie menţionat basmul Zîna Zînelor. Un fiu de împărat merge într-o pădure, unde se ia după el o bufniţă, urmată de alte şase bufniţe. Intrînd în cameră, bufniţa din spinare se aşeză în pat şi adormi. A doua zi el zări o zînă frumoasă cu 6 roabe şi în colţul camerei 7 piei de bufniţă. Cu bine te-am găsit, cu bine să rămîi … Şi peri.