Lego artis oftalmologie. Personvernerklæring


Terminologia în structura limbii.

lego artis oftalmologie centru oftalmologic Dl. Korolev

Modelarea terminologiei medicale Ontologia şi terminologia medicală Unităţile terminologice şi conceptul Lego artis oftalmologie terminologice în tridimensionalitatea limbii Delimitarea statutului elementelor terminologice în sistemul morfematic al limbii Concluzii la capitolul Dimensiunile naţionalul și internaţional în procesul de formare a terminologiei lego artis oftalmologie artis oftalmologie Unităţile terminologice și corpusul medical Criterii de clasificare a termenilor medicali Criterii de clasificare a elementelor terminologice Terminologia medicală internaţională în retrospectivă Din istoria terminologiei medicale.

Anatomie și clinică Continuitatea limbilor savante în terminologia medicală Terminologia medicală românească în retrospectivă Începuturile terminologiei medicale româneşti anatomie, clinică, farmacie.

exerciții de ochi pentru tratarea miopiei

Dimitrie Cantemir — fondatorul terminologiei ştiinţifice medicale româneşti Stabilirea terminologiei medicale româneşti Despre sistemul terminologic medical românesc Interferenţe naţional și internaţional în terminologia medicală românească Analiza celor mai repezentative dublete greco-latine în terminologia medicală Substantivul sau staticul în terminologia medicală Eponimele în terminologia medicală Termenii eponimici medicali de origine mitologică Surse de formare a termenilor-substantiv în terminologia medicală Adjectivul în terminologia medicală Verbul sau dinamicul în terminologia medicală Abrevierile utilizate în medicină Criterii de clasificare a abrevierilor în domeniul medicinei Abrevierea — deficiență a terminologiei medicale Afixele și formarea terminologiei medicale Prefixele în terminologia medicală Sufixele în terminologia medicală Lego artis oftalmologie terminogenică a inventarului terminologic în medicină Sinonimia în terminologia medicală Sinonimele denotative şi sinonimele semnificative Etiologia sinonimiei în terminologia medicală Serii sinonimice în medicină Sinonimie sau pseudosinonimie Antonimia în terminologia medicală Omonimia în terminologia medicală Etiologia stabilirii relaţiilor de omonimie în termin of