Descărcare viziune: recuperare normalizare conservare. Meniu de navigare


descărcare viziune: recuperare normalizare conservare Viziune Beklazon

Deşi în întreaga lume au apărut centre medicale specializate în asistenta de recuperare, iar în multe ţări există o specialitate medicală cu această denumire, totuşi se poate afirmă c ă recuperarea aparţine tuturor specialităţilor medicochirurgicale, în măsura în care patologia care face obiectul de activitate al acestora, determină deficit funcţional şi handicap.

Scurt istoric Recuperarea medicală s-a dezvoltat după la doilea război mondial, ca o necesitate pentru vindecarea sau compensarea invalidităţilor determinate de acesta. Epidemiile de poliomielita de la sfârşitul deceniului al 4-lea şi începutul celui de al 5-lea, au condus la apariţia a zeci de mii de cazuri de copii cu handicap, fapt care a impulsionat conturarea recuperării ca un domeniu nou al asistenţei medicale, cu obiective şi mijloace proprii.

În contextul schimbării condiţiilor de viaţă în societatea de tip descărcare viziune: recuperare normalizare conservare, s-a manifestat atât o tendinţă generală de deplasare a morbidităţii de descărcare viziune: recuperare normalizare conservare bolile acute 2 spre patologia cronică şi traumatologie, cât şi o continuă creştere numerică a populaţiei de vârsta a treia, aspecte care au contribuit în mod esenţial la justificarea importanţei recuperării ca parte integrantă a sistemului de asigurare a calităţii vieţii.

descărcare viziune: recuperare normalizare conservare

În acest sens, implementarea conceptului de recuperare s-a manifestat prin instituţionalizarea sa în toate ţările dezvoltate din lume. Treptat s-a conturat o specialitate medicală nouă, cu metodologie specifică, care utilizează echipamente medicale adecvate, au apărut unităţi medicale profilate, s-a dezvoltat cercetarea ştiinţifică în domeniu şi s-au editat lucrări de specialitate.

lupi oftalmolog

Odată cu dezvoltarea preocupărilor societăţii moderne pentru asigurarea nu numai a sănătăţii, ci şi a calităţii vieţii, conceptul de recuperare continuă să se diversifice din punct de vedere metodologic, în paralel cu răspândirea sa pe plan mondial, sub atenta coordonare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii OMS În ţara noastră, primele unităţi medicale profilate pentru asistenţa de recuperare au fost Sanatoriile balneare pentru copii cu sechele de poliomielită Gura Ocniţei, Techirghiol, 1 Mai.

Apariţia serviciilor de RM şi fizioterapie a fost statuată în anulprintrun ordin al Ministerului Sănătăţii.

descărcare viziune: recuperare normalizare conservare

Descărcare viziune: recuperare normalizare conservare acest context au fost iniţiate primele dezbateri între specialităţile medicale interesate, s-au precizat sarcinile şi cadrul organizatoric al RM şi s-a elaborat definiţia recuperării.

Aşadar, recuperarea este un proces complex şi unitar, deoarece are ca scop atât să restabilească s ănătatea individului, cât şi să-l redea familiei, locului de munca şi societăţii, ca pe o persoană utilă sieşi şi celor din jur.

terapia fotodinamica oftalmologia determinarea acuității vizuale la persoanele cu deficiențe de vedere

Se observă c ă în cadrul conceptului de recuperare există două aspecte complementare, egale ca importanţă : 1. Deşi asistenţa de RM există la noi în ţară de peste 30 de ani, încă se constată persistenţa.

descărcare viziune: recuperare normalizare conservare vederea a scăzut brusc