Vederea se micșorează


EurLex-2 mt Għal perjodu ta ro În pofida reducerii semnificative a remunerării depozitelor, banca nu prevede o reducere substanțială a excedentului său în materie de depozite, deoarece este de așteptat ca scăderea numărului depozitelor să fie mai mică decât micșorarea portofoliului de credite.

vederea se micșorează

EurLex-2 mt L-Artikolu : Rikonoxximent u infurzar ta' ordni ta' infurzar Ewropew ro impune toate măsurile corespunzătoare de micșorare a vederea se micșorează vederea se micșorează a reduce orice risc posibil oj4 mt Spejjeż tal-laqgħat ro Orientările conțin o secțiune generală, în care sunt prezentate principiile fundamentale ale unei abordări vederea se micșorează are în vedere efectele pentru determinarea priorităților în materie de aplicare a legii în raport cu articolul 82 CE.

Acest cadru analitic este ulterior aplicat celor mai des întâlnite forme de excludere abuzivă, cum ar fi acorduri de exclusivitate, reduceri, legare și grupare, practici de eliminare a concurenței, refuzul de a aproviziona și micșorarea marjei.

EurLex-2 mt l-approvazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' l-awdituri statutorji u tal-kumpanniji tal-verifika, u ro Astfel, pot fi micșorate costurile consilierii juridice și ale consilierii pentru înființarea unei societăți.

vederea se micșorează

EurLex-2 mt Lanqas ma kienu relatati mal-PI ro Astfel de măsuri pot micșora riscul apariției unor perturbări semnificative. Normele aplicabile acestor activități nu pot însă exclude în totalitate acest risc decât în cazul în care prevăd în mod imperativ vederea se micșorează trebuie respectat articolul 6 alineatul 2 din Directiva habitate, mai precis dacă urmăresc, în special, asigurarea obiectivelor de conservare prevăzute de Directiva habitate EurLex-2 mt Wara l-valutazzjoni tar-riskju, titħejja lista ta' proposti rakkomandati għall-finanzjament, klassifikati skont l-għadd totali tal-punti mogħtija ro Reclamantele se referă în această privință la punctul 3 a doua liniuță din liniile directoare, care prevede că neaplicarea în practică a unui acord în legătură cu o încălcare trebuie să conducă la o micșorare a cuantumului amenzii.

vederea se micșorează

EurLex-2 mt Fi kliem ieħor, ir-rekwiżiti essenzjali dejjem kienu sodisfatti ro Orientările prevăd, ca o a doua etapă de calcul, faptul că Comisia poate ajusta acest cuantum de bază, prin mărire sau micșorare, pe baza unei evaluări globale, ținând seama de toate circumstanțele relevante punctele 11 și EurLex-2 mt Disturbi gastro-intestinali Komuni: alq vederea se micșorează Disturbi fil-fwied u fil-marrara Komuni afna: ieda ta ' Investigazzjonijiet ro În acest caz, vederea se micșorează comitetului poate fi micșorată.

EurLex-2 mt dikjarazzjoni tal-persuna kkonċernata ro În vederea examinării celui de al treilea aspect al celui de al vederea se micșorează motiv, trebuie constatat de la început că, la punctele din hotărârea atacată, Tribunalul a respins în mod întemeiat argumentele Comisiei potrivit cărora însăși existența unei practici tarifare a unei întreprinderi dominante care conduce la micșorarea marjei concurenților săi cel puțin la fel de eficienți constituie o practică abuzivă în sensul articolului 82 CE, fără să fie necesară demonstrarea unui efect anticoncurențial.

EurLex-2 mt Id-deċiżjoni għandha mbagħad tiġi notifikata mir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja lill-partijiet, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-istituzzjoni, lill-korp jew lill-aġenzija li jkunu adottaw l-att, li l-validità jew l-interpretazzjoni tiegħu tkun qed tiġi kontestata ro În cazul în care marcajul CE este micșorat sau mărit, trebuie respectate proporțiile date în desenul la scară de mai sus.

EurLex-2 mt Huwa fl-interess tal-Komunità mkabbra li tiżgura li l-fruntieri mal-ġirien tagħha ma' jkunux ostaklu għall-kummerċ, għall-iskambji soċjali u kulturali jew għall-kooperazzjoni reġjonali ro 64 AETMD a afirmat, vederea se micșorează asemenea, că este posibil ca solicitantul să fi crescut în mod artificial prețurile de export către Uniune prin compensarea încrucișată cu vânzări paralele de alte produse la prețuri micșorate artificial.

vederea se micșorează