Îmbunătățirea cursurilor de viziune


Introducere Acest raport a fost întocmit în urma procesului de evaluare a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Evaluarea a avut loc între Aprilie şi Decembrieîn cadrul proiectului "Performanţă în cercetare, performanţă în educaţie - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România", care are drept scop susţinerea elementelor fundamentale pentru universităţile din România, cum ar fi autonomia şi competenţele administrative, prin îmbunatăţirea asigurării calităţii şi a performanţelor manageriale.

îmbunătățirea cursurilor de viziune

Evaluarea a avut loc în contextul reformelor majore din sistemul de educaţie superioară din România, în special în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei din şi a diferitelor acte normative asociate acestei legi. În timp ce evaluările instituţionale au avut loc în contextul reformei generale, fiecare universitate a fost evaluată de o echipă independentă a Programului de Evaluare Instituţională IEPutilizând metodologia IEP descrisă mai jos.

îmbunătățirea cursurilor de viziune

Caracteristicile specifice ale Programului de Evaluare Instituţională sunt: - Un accent puternic pe etapa de auto-evaluare - O perspectivă Europeană şi internaţională - O abordare peer-review - Suport pentru ameliorare Programul de Evaluare Instituţională este centrat pe instituţie ca întreg şi nu pe programe de studiu sau unităţi individuale.

El este centrat pe: - Procesele decizionale şi structurile instituţionale, precum şi structurile instituţionale şi eficienţa managementului strategic - Relevanţa procesului intern de asigurare a calităţii şi gradul în care rezultatele sale sunt utilizate în procesul decizional şi în managementul strategic, precum şi lipsurile sesizate în aceste mecanisme interne. Evaluarea se bazează pe patru întrebări cheie, care au la bază abordarea "adecvat scopului": - Ce încearcă să realizeze instituţia?

Acest oraş are mai multe instituţii de învaţământ superior, dar este şi un centru medical de renume, care atrage pacienţi din întreaga regiune. În a fost adoptată o nouă Lege a Educaţiei, care a introdus mai multe modificări importante în îmbunătățirea cursurilor de viziune ce priveşte organizarea universităţilor, modificări care vor fi discutate în acest raport.

În ultima perioadă, un număr considerabil de cadre didactice universitare s-au retras din activitate ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare. Datorită descreşterii economice, în ultimii trei ani au fost impuse restricţii în sectorul public, astfel încât numeroase posturi au rămas neocupate. După pierderea cauzelor de vedere perioadă de îngheţare a angajărilor, universităţilor le-a fost permisă angajarea unei persoane în îmbunătățirea cursurilor de viziune a îmbunătățirea cursurilor de viziune care au părăsit sistemul.

A fost semnalat faptul că situaţia angajărilor a condus la stress şi supraîncărcare în anumite departamente din cadrul UMF-Cluj. În universitate sunt angajate şi persoane care lucrează în serviciile administrative. Numărul studenţilor la UMF-Cluj este de studenţi în ciclul de licenţă, studenţi în ciclul de masterat, studenţi doctoranzi şi rezidenţi. Studenţii aparţin celor trei facultăţi: Medicină, Farmacie şi Medicină dentară.

Pe lângă programele de studiu în limba română, universitatea oferă şi programe de studiu în limbile franceză şi engleză.

  1. ISJ Ialomita - Obiective
  2. Cum îți poți îmbunătăți viziunea prin 3 dioptrii
  3. Misiune, viziune și valori Misiune Universitatea Româno-Americană are ca misiune educația, învățământul, cercetarea științifică și inovarea, cultivând valorile științei și culturii universale în general.
  4. Cursuri Deschise Acumen Integrat
  5. Misiune/Viziune
  6. Punctul de plecare în demersul psihopedagogic e întotdeauna elevul şi orientarea carierei acestuia, prin asistenţă psihopedagogică de calitate, orientată pe dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, pe optimizarea relaţiilor interpersonale, pe diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic, pe asigurarea şanselor egale la educaţie, pe consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor în scopul intervenţiei complexe asupra dezvoltării armonioase a tinerilor.
  7. Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Facultatea de Medicină este cea mai mare îmbunătățirea cursurilor de viziune, dominând procesul decizional din universitate. Facultatea de Medicină dentară este a doua ca dimensiune, în timp ce Facultatea de Farmacie, cea mai mica, este responsabilă de aproximativ jumatate din publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii. Comisia de evaluare a fost constituită având ca nucleu sub-comisiile de evaluare ale Senatului, incluzând şi Directorul economic. Timpul disponibil pentru redactarea Raportului de autoevaluare a fost scurt doar 6 saptămâniiar intervalul pentru consultarea comunităţii academice a fost doar de o săptămână.

Au fost primite în jur de 50 comentarii, centrate pe următoarele direcţii: publicaţiile ştiinţifice, participarea la conferinţe, organizaţiile studenţeşti şi măsura în care studenţii sunt implicaţi în procesul de guvernare a universităţii. Grupul de auto-evaluare a semnalat că problemele cele mai dificile în realizarea raportului au fost managementul strategic, ca urmare a unor viziuni diferite referitoare la strategia de cercetare, resursele umane şi modul în care legislaţia ar putea fi modificată pentru a permite mai multă flexibilitate.

Grupul солютаб юнидокс простатит auto-evaluare a remarcat de asemenea faptul ca procesul de auto-evaluare a evidenţiat necesitatea unei strategii educaţionale centrate pe student, precum şi importanţa considerării studenţilor ca parteneri în procesul educaţional. Raportul de auto-evaluare a fost informativ şi descriptiv, incluzând un numîr mare de îmbunătățirea cursurilor de viziune Analiza SWOT a identificat birocraţia şi lipsa de integrare a resurselor umane cu managementul financiar ca fiind principalele puncte slabe interne.

Raportul a corelat celelalte puncte slabe cu factorii externi. Chiar dacă echipa de evaluare recunoaşte situaţia economică dificilă din Romania şi impactul negativ al pensionării recente în masă a sute de îmbunătățirea cursurilor de viziune îmbunătățirea cursurilor de viziune sistemului universitar, ea ar fi apreciat existenţa unor informaţii şi analize mai aprofundate cu privire la situaţia financiară a universităţii şi a modului de alocare internă a resurselor.

Date şi materiale suplimentare, incluzând un raport financiar detaliat, au fost furnizate echipei de evaluare după solicitarea expresă a acestora.

  • HOBIJ - Despre HOBIJ
  • Credem că oamenii fericiți fac împreună o lume mai bună.
  • Descarca raport Cum percep profesorii această criză — cu ce ieșim din ea, de ce avem nevoie, ce am învățat În general, respondenții consideră că nu au fost pregătiți pentru gestionarea acestei crize și nu au avut resursele necesare pentru adaptare la cursurile online.

Echipa de evaluare recunoaşte faptul că raportul de auto-evaluare a fost elaborat sub presiunea timpului, dar ar fi apreciat prezentarea unui raport mai analitic, cu mai multe date de auto-analiză. Din păcate, raportul de auto-evaluare nu a fost tradus în limba română înainte de prima vizită, nu a fost distribuit în întreaga universitate şi nu a fost disponibil pe Intranet, ceea ce a făcut ca unele persoane cu care echipa de evaluare s-a întâlnit în cursul primei vizite să aibă cunoştinţe limitate referitoare la problemele întregii universităţi şi la obiectivele strategice.

Acest aspect pare să indice unele probleme de comunicare în cadrul universităţii şi pare să reflecte faptul îmbunătățirea cursurilor de viziune elaborarea raportului se vindeca miopia la copii auto-evaluare a fost un proces de la vârf spre bază.

Cele două vizite pe teren au avut loc între 23 şi 25 mai şi respectiv între 23 şi 26 octombrie Între aceste două vizite, UMF-Cluj a furnizat echipei unele documente suplimentare solicitate. Echipa de evaluare a fost constituită din: - Ferdinand Devínsky, Preşedintele echipei, profesor de Chimia medicamentului, fost Rector al Universităţii Comenius din Bratislava, fost membru al Parlamentului Slovac şi al Consiliului Europei, Slovacia - Marko Stojanovič, student la Geoeconomie, Universitatea Megatrend, Belgrad, Serbia - Christina Ullenius, Profesor de Chimie organică, fost Rector, Universitatea Karlstad, fost vice-presedinte EUA, Suedia - Simon van Îmbunătățirea cursurilor de viziune, Profesor de învăţare şi educaţie, fost Vice-principal, Universitatea Edinburgh, Marea Britanie - Andrée Sursock, coordonatorul echipei, doctor în antropologie, fost secretar general, actualmente consilier principal la Asociaţia Universităţilor Europene EUABelgia Echipa îşi exprimă recunoştinţa faţă de Rectorul Alexandru Irimie pentru ospitalitatea manifestată şi apreciază în mod particular deschiderea şi dialogul care au caracterizat ambele vizite pe teren.

Ea doreşte de asemenea să mulţumească sincer colegilor şi studenţilor care au participat la întâlnirile organizate în timpul celor două vizite. Echipa doreşte sa mulţumească în mod particular doamnelor Felicia Loghin şi Ioana Neagoe pentru dăruirea manifestată în procesul de auto-evaluare, pentru răspunsurile foarte eficiente şi amabile la toate solicitările, mici sau mari.

Grija pe care au manifestat-o pentru fiecare îmbunătățirea cursurilor de viziune a permis asigurarea celor mai bune condiţii de lucru echipei de evaluare. Procesul decizional şi structurile universităţii Echipa a fost informată că la nivelul universităţii există două instanţe decizionale cheie: Consiliul de Administraţie şi Senatul. Prin lege, Consiliul de Administraţie include Rectorul în calitate de Preşedinteprorectorii, decanii, Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat care este şi prorectorDirectorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Preşedintele Senatului este invitat permanent la toate şedinţele săptămânale ale Consiliului de Administraţie, precum şi la îmbunătățirea cursurilor de viziune ad-hoc.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Senatul are aproximativ 40 de membri de drept, aleşi dintre cadrele didactice şi studenţi. Reprezentarea studenţilor în Senat se face proporţional cu numărul de studenţi înscrişi în fiecare facultate : 6 pentru medicină, 2 pentru Medicină dentară, 2 pentru Farmacie şi câte unul pentru programele de studiu în limbile engleză şi franceză. Acelaşi principiu al reprezentării proporţionale este valabil şi pentru cadrele didactice, ceea ce conduce la o reprezentare covârşitoare a Facultăţii de Medicină în acest organism.

Şedinţele Senatului sunt lunare şi Hotărârile Senatului sunt publicate pe website-ul universităţii.

Între tradiție și modern – Instituție recunoscută la nivel național din anul 1900

Cele zece comisii ale Senatului coordonează şi controlează diferite activităţi, nouă din ele suprapunându-se peste activităţile Consililui de Administraţie si ale prorectorilor. A zecea ochelari la modă și elegant Comisia de Etica.

În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ special cu cabinete de recuperare dotate, cu ateliere de dezvoltare a îmbunătățirea cursurilor de viziune de viaţă cotidiană — pregătirea hranei, activităţi zilnice de menaj, atelier de dezvoltare a deprinderilor de pre-profesionalizare în care îmbunătățirea cursurilor de viziune elev va avea oportunitatea de a-şi identifica şi pune în lucru creativitatea, aptitudinile necesare pentru găsirea unei meserii, tehnologie de acces pentru elevii nevăzători, promovând egalitatea şanselor. Formarea şi dezvoltarea tinerilor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple ca oameni responsabili, implicaţi, capabili să judece şi să ia decizii asupra destinului propriu, să fie independenţi şi autonomi în toate activităţile pe care le desfăşoară. Plasarea accentului pe activităţi de dezvoltare a deprinderilor sociale, de comunicare şi dezvoltare de relaţii sociale prin intermediul cărora, după finalizarea şcoli, aceştia să se integreze cât mai bine la nivelul societăţii. Dezvoltarea de programe de formare a deprinderilor de pre-profesionalizare şi de formare profesională pentru facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple pe piaţa muncii.

Fiecare comisie include trei cadre didactice şi unul sau doi studenţi şi lucrează în colaborare cu prorectorul corespunzător. Cea mai mare comisie este cea de probleme studenţeşti, care include trei cadre didactice şi patru studenţi.

îmbunătățirea cursurilor de viziune ce picături să folosească pentru miopie

Toate comisiile discută propunerile care vin din partea Consiliului de Administraţie sau a Senatului. Echipa a fost informată că Senatul este instanţa decizională supremă, Consiliul de Administraţie prezidat de Rector trebuind să răspundă în faţa Senatului. În opinia echipei, acest îmbunătățirea cursurilor de viziune conduce la o discrepanţă între procesele decizionale formale şi cele informale. Astfel, Rectorul este responsabil din punct de vedere legal pentru deciziile financiare şi manageriale, iar Carta îi dă dreptul să stabilească strategia universităţii, dar Senatul are drept de veto în faţa deciziilor Rectorului şi ale Consiliului de Administraţie.

In plus, contractul de management semnat între Senat şi Rector nu menţionează nicio responsabilitate a Senatului faţă de universitate sau cerinţa de a susţine Rectorul în demersurile sale. Această situaţie poate conduce la tensiuni sau chiar la paralizia relaţiilor dintre cele două instanţe de conducere ale universităţii. Aceste tensiuni potenţiale sunt aplanate la UMF-Cluj prin practica informală de a invita preşedintele Senatului la şedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliul de Administraţie la şedinţele Senatului.

În plus, se pare că există o cultură a consensului şi a compromisului, care conduce la amânarea deciziilor dificile până la momentul obţinerii consensului. Impresia generală este aceea că noile procese introduse prin Legea Educatiei din reprezintă o provocare pentru cultura organizaţională istorică.

CURSURI ORGANIZATE LA DRESMARA

Astfel, echipa a fost informată de faptul că, odată cu modificarea cronologiei Rectorul este ales înainte de numirea decanilorfluxul procesului decizional a fost inversat şi a devenit mai mult de la vârf spre bază.

De exemplu, în trecut planul strategic al universităţii era construit plecând de la planurile departamentelor şi facultăţilor. În acest moment, procesul este invers : universitatea are iniţiativa, iar facultăţile trebuie să îşi ajusteze planurile strategice în funcţie de orientarea strategică. Această tranziţie este încă la început, dar această inversare a responsabilităţilor pare să nu fie complet funcţională. Totuşi, universitatea pare a fi puternic centralizată. Facultăţile îşi manageriază propriile probleme academice : învăţământ, cercetare, viaţa studenţească.

Ele răspund în faţa Consiliului de Administraţie, a Rectorului şi a Senatului.

MISIUNE / VIZIUNE

Fluxul decizional este următorul : Consiliul facultăţii ia îmbunătățirea cursurilor de viziune care sunt aduse în faţa Senatului ; dacă acestea sunt aprobate, ele sunt transmise Consiliului de Administraţie pentru execuţie. Facultăţile colaborează cu prorectorii pe probleme specifice de exemplu, prorectorul ştiinţific se întâlneşte lunar cu prodecanii pe probleme ştiinţifice. În conformitate cu Legea Educaţiei dinfacultăţile sunt structurate în departamente; această organizare a fost considerată bine-venită de către decani.

Echipa a primit date contradictorii referitor la implicarea studenţilor în guvernanţă. Majoritatea studenţilor au o atitudine pozitivă; puţini nu au aceeaşi părere. Au existat opinii conform cărora studenţii nu dispun de modalităţi formale de a-şi exprima îmbunătățirea cursurilor de viziune la nivelul departamentelor, deşi studenţii contribuie informal şi opiniile lor sunt ascultate.

Există întâlniri formale, regulate, cu decanii îmbunătățirea cursurilor de viziune un student reprezentant a menţionat astfel de întâlniri săptămânale cu durata îmbunătățirea cursurilor de viziune una şi patru ore.

Câţiva studenţi s-au plâns de faptul că influenţa lor în Senat este limitată, deoarece ei constituie « doar un sfert din acest organism » şi că «nu sunt informaţi la timp cu privire la probleme ».

ÎNVAȚĂ, PERSEVEREAZĂ, PROSPERĂ! (02.06.2020)

În general, informaţiile administrative transmise studenţilor par să necesite mai multă atenţie. Deşi aceasta reprezintă o provocare comună pentru majoritatea universităţilor la nivel mondial, ea trebuie tratată cu atenţie, mai ales acum, când tehnicile web sunt disponibile şi atractive pentru această generaţie reţele de socializare, etc.

Școala virusată. Cum arată educația online în viziunea profesorilor din România și Moldova

Legea permite reducerea normei didactice pentru persoanele implicate în administraţie, dar se pare că această dispoziţie nu a fost implementată — probabil din cauza numărului mare de posturi rămase vacante conform secţiunii 1. Impresia generală a echipei este că personalul administrativ este insuficient. Astfel, unele posturi administrative sunt ocupate de cadre didactice de exemplu Directorul Departamentului de Calitate şi Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Acesta este adesea cazul universităţilor care nu dispun de suficient personal administrativ cu pregătirea corespunzătoare. În plus, calificarea unor responsabili din administraţie a părut insuficientă şi, în consecinţă, unele funcţii administrative necesare sunt absente. De exemplu, universitatea nu cunoaşte costurile totale ale activităţilor şi nu pare capabilă să analizeze, să anticipeze şi să planifice resursele de personal administrativ.

îmbunătățirea cursurilor de viziune metoda liliecilor vizionari

Mai mult, se pare că se pune un accent prea mare pe decizia colectivă, chiar şi atunci când nu este necesar sau de dorit.