Prolactină crescută controlată câmp vizual mri do, (PDF) INTRODUCERE ÎN ENDOCRINOLOGIA CLINICA | Eu Du - imobiliare-abc.ro


Ilia Catereniuc, prof. Valentin Friptu, prof. Victor Gheţeul, prof. Petru Moroz, prof.

La ora actuală s-a stabilit că hormonii, în calitate de elemente informa­ ţionale care activează prin intermediul unor receptori capabili să-i recu­ noască, pot acţiona: - la distanţă, pe organe ţintă, la care ajung pe cale circulatorie; - local, dar pe alte celule decât cele care i-au produs, exercitând o acţiu­ ne paracrină, şi pe celula care i-a produs - acţiune autocrină. Aşa substanţe bilogic active cum sunt glucoza, acizii graşi liberi, pros- taglandinele sunt numite parahormoni, deoarece sunt produse în diverse ţesuturi, care nu au structură glandulară specifică.

Economic Schools of Thought: Crash Course Economics #14

Hormonii produşi de celulele sistemului nervos şi care sunt eliberaţi în circulaţia sanguină sistemică, se numesc neurohormoni. Neurotrans- miţătorii sunt mesagerii eliberaţi numai la nivelul sinapselor neuronale, unde pot declanşa potenţiale de acţiune.

ambulanta intrebari oftalmolog

Sistemul nervos şi cel endocrin asigură transmiterea informaţiei între celule şi ţesuturi, asigurând funcţionarea organismului ca un tot întreg. Actualmente a devenit evidentă capacitatea unor hormoni de a funcţiona ca neuromodulatori sau neurotransmiţători între cele două sisteme, stabi- prolactină crescută controlată câmp vizual mri do o zonă importantă de suprapunere.

boli ale organelor vederii și prevenirea lor

Astfel, mesagerii informaţiei sistemului endocrin sunt hormonii, substanţe secretate de celule organe specializate, transportate spre alte ţesuturi cărora le reglează funcţiile. Acţiunea hormonilor este mediată de receptori, structuri macromolecu- lare membranare, citoplasmatice sau genetice cu care aceştea interacţio- nează specific.

Hipotalamusul influenţează eliberarea hormonilor hipofizari pe cale neuronală, direct prin tractul hipotalamo-hipofizar în hipofiza posterioară şi pe cale vasculară, prin sistemul port hipotalamo-hipofizar în hipofiza anterioară.

prolactină crescută controlată câmp vizual mri do

Influenţează, de asemenea, activitatea medulo-suprarenalei şi a pancreasului endocrin prin legăturile sale eferente simpatice. La baza activităţii sistemului endocrin stau hormonii produşi de com­ ponenţii săi enumeraţi în continuare. Hipotalamusul partea medio-bazală produce releasing hormoni fac­ tori de origine polipeptidică ; Hipofiza, lobul anterior adenohipofiza - adrenocorticotrop ACTH polipeptidă; - somatotropină, hormonul de creştere STH, GH peptid growth hormon - - prolactină PRL - peptidă; - tireotrop hormon tireostimulator - TSH glicoproteidă ; - folitropină hormon foliculostimulator - FSH glicoproteidă ; - lutropină prolactină crescută controlată câmp vizual mri do luteinizant - LH, numit la bărbaţi hormon de stimulare a celulelor interstiţiale ICSH - glicoproteidă.

Endometrial Carcinoma - Pathology mini tutorial Articolul 5 se modifică după cum urmează:"Art. Anexa nr. Panduri nr.

Hipofiza, partea intermediară: - melanocitostimulator MSH - polipeptidă. Hipofiza, partea posterioară neurohipofizalocul de depozitare a hor­ monilor produşi în hipotalamusul anterior.

simulatoare de restaurare a vederii yoga pentru vedere

Hipotalamusul anterior nucleii supraoptic şi paraventriculari este locul de producere a hormonului antidiuretic vasopresina - ADH şi oxi- tocinei polipeptide. Glanda tiroidă.

centru oftalmologic mo articole despre tratamentul bioptronilor în oftalmologie