Tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente


(DOC) (Filosofia) Conceptul despre lume | Victor Brasoveanu - imobiliare-abc.ro

Definiții istorice[ modificare modificare sursă ] Teoreticienii culturii din secolul al optsprezecelea și începutul secolului al lea și foarte mulți dintre cei de azi identifică cultura și civilizația pe care adesea le opun naturii. Astfel oamenilor cărora le lipsesc semnele culturii înalte par adesea cezariană pentru vedere naturali și observatorii critică sau dimpotrivă apără elementele culturii înalte care ar inhiba "natura umană".

tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente sinuzita cronică afectează vederea

La sfârșitul secolului al XIX -lea antropologii au propus o definiție mai amplă a culturii, definiție care să poată fi aplicată mai tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente tipuri de societăți. Ei au definit cultura drept natura umană și au observat că aceasta își are rădăcinile în capacitatea universal umană de a clasifica experiențele, de a le codifica și de a comunica simbolic. În consecință, societățile izolate dezvoltă culturi proprii, originale, dar componente ale diferitelor culturi locale se pot răspândi cu ușurință de la o comunitate la alta.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente lentile din punct de vedere

Noua disciplină, denumită Antropologie culturală trebuia să găsească definiții ale culturii care să poată fi utilizate atât metodologic cât și teoretic. Antropologii fac distincție între cultura materială și cea simbolică nu doar pentru că fiecare reflectă tipuri diferite de activitate umană, ci mai ales pentru că ele alcătuiesc corpusuri de date diferite care cer diferite metodologii.

Un alt mod vedere fără ochi de înțelegere a culturii este prin definirea acesteia în funcție de părțile ei componente: Valori ideiNorme comportamenteși Artefacte lucruri, sau părți ale culturii materiale.

Valorile sunt idei despre ceea ce poate fi important în viață.

Ce este o definiție de viziune asupra lumii. Conceptul de viziune asupra lumii

Ele ghidează restul culturii. Normele sunt expectații ale comportamentului diferit al oamenilor în diferite situații. Fiecare cultură are metode diferite sancțiuni pentru a-și impune normele. Sancțiunile variază și ele în funcție de importanța normei.

Normele cele mai importante formalizate de sancțiuni se numesc legi. Artefactele derivă din valorile culturale și din norme.

Cum se formează viziunea despre lume?

De regulă, arheologii se concentrează asupra culturii materiale, iar antropologii culturali asupra celei simbolice, cu toate că ambele grupuri sunt interesate de interacțiunea celor două domenii. În plus, antropologii înțeleg prin cultură nu doar bunuri de consum, ci și procesul de producere al acestora; ei dau un sens atât bunurilor de consum, cât și relațiilor sociale sau practice generate de acestea. La începutul secolului al XX lea antropologii înțelegeau prin cultură nu doar un set de activități sau procese separate ci și modele, pattern-uri ale acestor produse sau activități.

În plus, ei presupuneau că asemenea modele aveau granițe clare, astfel încât oamenii confundau cultura cu societatea care le producea.

Ulterior, această preocupare filozofică a căpătat denumirea de metafizică —- disciplină metateoretică generală în raport cu toate celelalte domenii de cercetare.

În societățile mai mici în care oamenii intră în relații de vârstă, gen, familie sau grup de descendență, antropologii cred că oamenii au mai mult sau mai puțin același set de convenții și valori. De aceea, s-a folosit termenul de subcultură pentru a identifica culturile care sunt parte a unei categorii integratoare. Deoarece acestea reflectă poziția unui segment al societății față de celelalte segmente și față de întregul ei, adesea revelează procese de dominație și rezistență.

Subiecte apropiate[ modificare modificare sursă ] Studiile culturale au apărut la sfârșitul secolului al XX-lea prin reintroducerea gândirii marxiste în sociologie și prin articularea unei teorii sociologice în tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente criticii sau teoriei corectarea vederii 25 de ani cu scopul de a se concentra asupra analiziei subculturilor în societățile capitaliste.

Imaginea științifică a lumii și noile linii directoare pentru viziunea dezvoltării civilizației

Azi antropologii și-au concentrat cercetările asupra proiectului studiilor culturale. Majoritatea resping însă identificarea culturii cu bunurile de consum și noțiunea unei culturi cu granițe, stratificată, deci implicit și pe cea de subcultură. În locul ei, se propune modelul unei rețele complexe de pattern-uri variabile, care leagă oamenii aflați în poziții diferite sau formațiile sociale aflate pe scări diferite.

Potrivit acestei idei, fiecare grup își poate construi o identitate culturală proprie.

Tipuri istorice de viziune asupra lumii. Tipuri de vizualizări și forme ale lumii

Un sistem cultural sau mai simplu spus o cultură poate fi considerat ca făcând parte dintr-un sistem social și este ierarhic similar unui sistem economic, politic sau legal. Cultura folk[ modificare modificare sursă ] Cultura folk poate fi definită ca moștenire colectivă de instituții, obiceiuri, îndemânări, îmbrăcăminte, și mod de viață a unei comunități mici, stabile, unite și de regulă rurală, numită societate folk.

  • Ritmul trepidant al evenimentelor pe tărîm economic, politic şi tehnico-ştiinţific, multipla solicitare a atenţiei şi participării noastre la realizarea acţiunilor practice pot crea, uneori, impresia că epoca noastră este cu precădere o epocă a înfăptuirilor materiale exterioare, a eforturilor spre edificarea civilizaţiei tehnice şi dobîndirea bunăstării materiale a societăţii.
  • O altă clasificare foarte utilizată cuprinde două diviziuni, Theravada și Mahayanaultima cuprinzând cele două forme de budism de mai sus.

Ceea ce se petrece în cultura folk este controlat de tradiție. Rezistența la schimbare a acestei culturi este puternică, iar în cadrul ei sacrul predomină secularul. Lucrurile făcute acasă sau făcute de mână domină sfera uneltelor, pregătirii hranei, medicinii, povestirilor și ritualulilor.

Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale

Clădirile sunt înălțate fără arhitect sau proiect, dar printr-un plan design comun societății locale și folosindu-se materiale de construcții și unelte disponibile pe plan local.

Cultura folk nu se reduce la folclor. Acesta este de regulă definit ca literatură tradițională.

Cafeneaua Complexitatii - De la Geometria Fractală la Metabolismul Urban - 12 Februarie 2018

El cuprinde viziuni asupra lumii, povești, basme, credințe, legende, cântece, mituri, etc. Cultura folk are un conținut mai larg.

Istoric pe termen

Ea cuprinde atât elemente tangibile sau materialeadică lucruri fizice, vizibile instrumente muzicale, mobilă, unelte clădiricât și elemente intangibile sau non-materiare cântece folk, povestiri, moduri de vorbire, modele de rugăciuni, viziuni despre lume, etc.

Articol principal: Cultură populară.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente

Cultura populară este opusă culturii folk ce sugerează individualitatea, specificitatea unui grup relativ restrâns de oameni și, mai presus de orice, tradiția. Cultura populară, în tipuri istorice de viziune asupra lumii: niveluri și componente, implică o masă de oameni, în principal situată în mediul urban și care adoptă în mod constant și abandonează rapid modurile de comportare aflate într-o schimbare neîntreruptă, modelele și capriciile culturii materiale și non-materiale.

Care este viziunea despre lume a unei persoane?

Cultura populară se substituie și înlocuiește diferențele folk și etnice. Astfel, ea devine atât o forță nivelatoare, cât și o forță eliberatoare. Ea servește pentru a înlătura acele stiluri de viață distinctive și elementele culturilor materiale și non-materiale ce se nasc, dezvoltă și există când grupurile rămân izolate și egocentrice. Uniformitatea se substituie diferențierii și identitatea grupurilor este erodată. În același timp individul devine mai liber prin expunerea lui la o arie mult mai largă de oportunități- în îmbrăcăminte, alimente, unelte, recreație, medicină și stiluri de viață- decât au fost vreodată disponibile într-un mediu cultural controlat de alegerile restrictive și limitele impuse de obicei și izolare.

Achim Mihu,p.